Informujemy, że w 2015r. Stowarzyszenie otrzymało darowizny pieniężne od 50 osób fizycznych o łącznej wysokości 7125,00 zł (siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć zł 00/100). Wysokość poszczególnych darowizn mieściła się w przedziale od 10 zł do 1100,00 zł. Ponadto, Stowarzyszenie otrzymało nieodpłatnie używany sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający o łącznej wartości 10 930,00 zł oraz 202,84 zł darowizny pieniężnej od Stowarzyszenia Na Recz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol.