Informujemy, że w 2017r. nasze Stowarzyszenie otrzymało darowizny pieniężne i rzeczowe od 58 osób fizycznych, o łącznej wartości 7 957,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł 00/100).
Otrzymane darowizny przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy za wsparcie naszej działalności.