Informujemy,  że w 2018r. Stowarzyszenie nasze otrzymało darowizny pieniężne  od  49. osób fizycznych,  o łącznej wartości  6 820,00 zł (sześć tysięcy osiemset dwadzieścia  zł  00/100).

Otrzymane darowizny przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za wsparcie naszej działalności.