Informujemy, że w 2019r. nasze Stowarzyszenie otrzymało darowizny pieniężne od osób fizycznych, o łącznej wartości 1 840,00 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzieści zł 00/100).
Otrzymane darowizny przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy za wsparcie naszej działalności.