Program ASOS 2016

Program dotyczy działań ukierunkowanych na wsparcie aktywności opiekuńczej osób po 60 roku życia, zarówno w zakresie samoopieki jak i opieki na rzecz innych osób. Celem zadania jest poprawa jakości życia osób starszych, zapewniająca seniorowi możliwość bycia społecznie produktywnym oraz zapewnienie warunków do godnego starzenia się poprzez eliminację wielu barier funkcjonalnych. Podjęte działania przyczynią się do zwiększenia aktywności życiowej i zaradności osobistej osób 60+.