KRS...

 

 

 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym  - 0000434492
 data wpisu do KRS - 01.10.2012 r.