regulamin wypożyczalni...

 

 

Wypożyczalnia sprzętu 

Zasady działania

 


Adresat oferty

Wypożyczalnia swoją ofertę kieruje do osób z ograniczoną zdolnością do samodzielnego poruszania się, które w związku z dysfunkcją narządu ruchu potrzebują różnego rodzaju sprzętu kompensującego utraconą sprawność w zakresie utrzymania codziennej aktywności życiowej, a szczególnie w zakresie przemieszczania, utrzymania aktywności fizycznej, zaspokajania potrzeb fizjologicznych, higieny osobistej, snu i odpoczynku oraz profilaktyki skutków długotrwałego unieruchomienia, szczególnie odleżyn oraz do opiekunów świadczących osobistą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

 

Siedziba wypożyczalni i zakres terytorialny

 1. Siedziba wypożyczalni mieści się w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 27/3A.
 2. Wypożyczalnia świadczy usługi dla beneficjentów z całej Polski.

 


Koncepcja działania – cel, zakres i regulamin

Cel

Wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, pomocniczego i wspomagającego funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej, w celu ograniczania społecznych i zawodowych skutków niepełnosprawności poprzez wczesną i aktywną interwencję wypożyczalni sprzętu oraz pomoc opiekunom formalnym i nieformalnym osoby niesamodzielnej w organizowaniu warunków do sprawowania opieki, w tym także instruktaż i treningi.

 

Zakres rzeczowy - wyposażenie wypożyczalni

Sprzęt wspomagający, w tym: wózki inwalidzkie, chodziki trójkołowe składane, chodziki z siedziskiem, balkoniki, podpórki, kule: łokciowe, pachowe, kule typu trójnóg, czwórnóg, podnośniki jezdne, podnośniki wewnątrzwannowe, sprzęt do ślizgowego przemieszczania osób unieruchomionych, chwytaki.

Sprzęt rehabilitacyjny, w tym: pionizatory, rowery rehabilitacyjne, rotory do ćwiczeń czynno-oporowych kończyn dolnych i górnych.

Sprzęt pielęgnacyjny, w tym: łóżka pielęgnacyjno-rehabilitacyjne, ssaki, krzesła sanitarne, nakładki na sedes z uchwytami, nakładki na wannę, stoliki przyłóżkowe, materace i poduszki przeciwodleżynowe.

 

Regulamin działania

 1. Wypożyczalnia działa w dni powszednie, w godzinach: pn od 9.00 do 17.00; wt - pt od 9.00 do 16.00.
 2. Wypożyczanie sprzętu jest odpłatne, według stawek określonych w cenniku stanowiącym załącznik do przedmiotowego regulaminu.
 3. Cennik za świadczone usługi ulega weryfikacji jeden raz w roku i wymaga uchwały zarządu.
 4. Zamówienia na sprzęt przyjmowane są osobiście w Wypożyczalni w Olsztynie ul. Pstrowskiego 27/3A , także telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Wypożyczalnia udziela osobie wypożyczającej instrukcji o zasadach prawidłowego i bezpiecznego używania wypożyczonego sprzętu. W razie potrzeby, instruktaży udziela fizjoterapeuta lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, którzy rozpoznają potrzeby osoby niepełnosprawnej i informują o dostępnych metodach rozwiązania konkretnych problemów pielęgnacyjnych.
 6. W wyniku poczynionych uzgodnień i wniesieniu stosownej opłaty, zostaje zawarta umowa wypożyczenia.
 7. Opłatę za wypożyczenie oraz jednorazową kaucję zwrotną wnosi się zgodnie z cennikiem do kasy Wypożyczalni lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Opłata może być ona wniesiona z góry za dowolny okres bądź w transzach miesięcznych. W przypadku opłaty wniesionej z góry i zwrotu sprzętu przed terminem objętym umową Wypożyczalnia zwraca się kwotę za pełne niewykorzystane miesiące. Kaucja zwrotna podlega zwrotowi po rozliczeniu się osoby wypożyczającej z Wypożyczalnią
 8. Transport sprzętu odbywa się transportem osoby wypożyczającej. Wypożyczalnia nie świadczy usług transportu sprzętu.
 9. Wypożyczalnia ponosi odpowiedzialność za wykonywanie usług wypożyczalni na zasadach ogólnych.

 


Olsztyn, 05.02.2013 r.