Eurocarers

Autor stowarzyszenie@znamilatwiej.org.pl | 2015 08 04

Z radością informujemy, że w dniu 23 maja 2013 roku Polskie Stowarzyszenie Opiekunów zostało oficjalnie członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Opiekunów „EUROCARERS”.

EUROCARERS zarejestrowało swoją działalność non-profit w 2006 roku w Luxemburgu. 23 maja br. nowym prezesem Stowarzyszenia został Frank Goodwin, który od 2008 roku pełnił funkcję sekretarza.
Stowarzyszenie zrzesza 67 organizacji opiekunów działających na terenie Europy, w tym Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luxemburga, Malty, Niderlandów, Polski, Portugalii, Rumunii, Szkocji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii.
Misją EUROCARERS jest podniesienie świadomości istotnego wkładu opiekunów do systemu opieki społecznej, zdrowia oraz gospodarki jako całości, a także potrzeba ochrony tego wkładu. Stowarzyszenie EUROCARERS walczy o ty by, polityka unijna i krajowa uwzględniła opiekunów, czyli wzięła pod uwagę ich integrację społeczną, rozwój usług wsparcia dla opiekunów, aby umożliwiono im pozostanie aktywnym w pracy zarobkowej jak również by uczestniczyli w życiu towarzyskim.
EUROCARERS wytyczyło sobie główne cele, które osiąga poprzez dążenie do reprezentowania i występowania w imieniu wszystkich opiekunów nieformalnych, niezależnie od ich wieku i bez względu na kondycję zdrowotną osoby, którą się opiekują. Europejskie Stowarzyszenie Opiekunów EUROCARERS podejmuje wszelkie działania dobroczynne, edukacyjne oraz naukowe, mające na celu wspieranie opiekunów.

Do głównych zadań Stowarzyszenia EUROCARERS należy: 
1. Przyczynianie się do rozwoju polityki na szczeblu krajowym, jak i europejskim, dzięki badaniom opartym nadowodach:
a. działając jako głos opiekunów nieformalnych oraz poruszając istotne dla nich problemy.
b. "tłumacząc" istotne zmiany polityki UE, członkom działającym na poziomie krajowym i regionalnym.
2. Wymienianie, gromadzenie i upowszechnianie doświadczenia, wiedzy, dobrych praktyk, a także innowacji.

Po więcej informacji zapraszamy na oficjalną stronę internetową EUROCARERS: http://eurocarers.webhostingireland.ie/index.php 
Pytania można kierować na adres mailowy: info@eurocarers.org 
lub pod nr 00 353 86 129 4296