Informacja o darowiznach

Autor stowarzyszenie@znamilatwiej.org.pl | 2015 09 22

Informujemy, że w 2014r. Stowarzyszenie otrzymało darowizny pieniężne od 56.osób fizycznych w łącznej wysokości 7605,00 zł (siedem tysięcy sześćset pięć 00/100). Wysokość poszczególnych darowizn mieściła się w przedziale od 10 zł do 1140,00 zł. Darowizn pieniężnych od osób prawnych nie było. Ponadto, Stowarzyszenie otrzymało nieodpłatnie używany sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający o łącznej wartości 161 925 zł. od Stowarzyszenia Na Recz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol. Jest to sprzęt, którego zakup w latach 2006-2009 sfinansowano ze środków PFRON.