Informujemy...

Autor stowarzyszenie@znamilatwiej.org.pl | 2015 09 22

Informujemy, że w 2013 roku działalność naszego Stowarzyszenia została wsparta przez osoby fizyczne ( 62 osoby), które przekazały na rzecz Stowarzyszenia darowizny pieniężne na łączną kwotę 12 125,00zł. Wartość darowizn wynosiła od 10 zł do 1900 zł.
Ponadto, Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol w Olsztynie przekazało w formie darowizny używany sprzęt o wartości60 510zł.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy zapewniając jednocześnie , że otrzymane darowizny zostaną wykorzystane do celów działalności statutowej.